22-02-10

De roestige vadsigheid

De krokusvakantie zit erop en deze week zou de nationale en regionale politiek moeten hervat worden. Het belooft vuurwerk te worden, al moeten we er ons ook niet veel over voorstellen (tenzij misschien bij LDD). Een hele rits voorstellen en plannen, die de laatste weken gemaakt werden, riskeren immers de klassieke doofpot in te geraken.
- I.v.m. de veiligheid op de spoorlijnen, n.a.v. de ramp in Buizingen, is Vervotje al komen vertellen dat een oplossing nog niet voor morgen is. We lopen 40 jaar achter op het vergelijkbare Nederland en 10 jaar op het zes keer grotere Frankrijk en dat zal zo nog een tijdje blijven duren. Volgens Vervotje heeft de NMBS nl geen trein teveel en zou men er uit circulatie moeten halen, wat de dienstregeling overhoop zou halen. Vraag is maar wat er hier het belangrijkste is: de uurregeling of de veiligheid?
- I.v.m. de pensioenen heeft "papa" Daerden gezegd dat iedereen straks 3 jaar langer zal moeten werken, terwijl 65 jaar de maximum leeftijd voor het op pensioen gaan zou blijven. Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom bij de denktank Itinera Institute, geeft Daerden daarin gelijk. Alleen voegt hij er aan toe, dat we dan slechts verder kunnen tot 2020 en dat is niet zo ver meer af. Voor een echte oplossing zou men zeven jaar langer moeten werken ofwel de drie jaar die Daerden nu stelt, maar dan met een veertigurenweek. Nog afgezien van het feit of dat laatste überhaupt realiseerbaar is, blijft het de vraag of de eerste doelstelling van kameraad Porsche, die drie jaar, straks ook echt zal worden vastgelegd in e.o.a. wet...
- I.v.m. Justitie zal watje De Clerck morgen met een rits voorstellen afkomen, waarbij weinig concreets te rapen valt. Er zijn nu inderdaad 500 geïnterneerden verhuisd naar Tilburg, maar er zijn nog altijd minstens 1500 plaatsen tekort in de Belgische gevangenissen. De oude gevangenis van Tongeren is inderdaad in gebruik gesteld voor het herbergen van jeugddelinquenten, maar dat is nog altijd te weinig (gelukkig gaan er daar regelmatig lopen, zodat er toch wat ruimte komt!). Er zijn inderdaad 500 enkelbanden bijgekomen, maar de vraag is of die allemaal wel degelijk gecontroleerd worden. Als men leest dat zelfs een crimineel die een politieagent heeft doodgeschoten, na minder dan een derde van zijn straf al zo'n enkelband krijgt, dan kan men zich daarbij de grootste vragen stellen. Er is inderdaad een akkoord met Marokko om staatsburgers van dat land hun straf daar te laten uitzitten, maar in de praktijk komt daar niets van in huis, o.m. omdat die buitenlandse criminelen daar zelf toestemming zouden voor moeten geven! Kortom, ook met de "humane" aanpak van watje De Clerck blijft in dit het land de perceptie van straffeloosheid heersen.
- I.v.m. het tekort op de Belgische begroting en de staatsschuld blijft men halsstarrig vermijden te praten over welke staatshervorming ook, waarbij er ook eens over besparingen van de staatsstructuur zou gepraat worden. Het blijft een belachelijke zaak, dat ook bv Guy Quaden van de nationale bank nog maar eens verwees naar het feit dat we het beter zouden doen dan de ons omliggende landen. Dat is pure hypocrisie voor een land dat zo stilaan schulden heeft die even hoog zijn als zijn bbp.
Kortom, eerst was er de rustige vastheid, nu is er de roestige vadsigheid. Het ontwaken zou wel eens ontnuchterend kunnen zijn.

21-02-10

Nederland struikelt over Afghanistan

De Nederlandse regering is tenslotte toch gevallen. Jan-Peter Balkenende heeft het ontslag van zijn regering aan de koningin aangeboden en die zal ze wel aanvaarden zeker? Het mens was trouwens ook weer met (ski)vakantie, net zoals onze Albert, die terug moest komen na de treinramp.
Balkenende IV ligt er dus en dat is misschien wel goed nieuws, ook voor de rest van Europa. De man heeft trouwens met geen enkele van zijn vier regeringen de rit volledig kunnen uitdoen. Met de PvdA liep het al langer niet goed en de rel over Afghanistan was tenslotte de druppel die de emmer deed overlopen.
Over drie maanden zullen er reeds verkiezingen zijn in Nederland en tussendoor zijn er daar ook nog eens gemeenteraadsverkiezingen. Dit maar om aan te tonen dat het niet alleen bij ons geregeld gebeurt en dat de mensen die hier altijd maar staan te roepen over samenvallende verkiezingen soms maar eens naar het buitenland moeten kijken. Daar gebeurt dat ook, maar zeurt men er niet over.
Zowel de partij van Balkenende (CDA) als die van Wouter Bos (PvdA) riskeren bij de volgende verkiezingen veel van hun pluimen te gaan verliezen. Als de peilingen enigzins kloppen, zou het wel eens kunnen dat de PVV, de partij van de spraakmakende Geert Wilders de grootste wordt in Nederland. Het Pim Fortuyn effect is daar nooit ver weg geweest en het wordt dan ook uitkijken wat er daar zal gebeuren. Een ruk naar rechts én een lik op stuk beleid t.o.v. de ook in Nederland steeds groter worden instroom van economische gelukzoekers, zou er wel eens voor kunnen zorgen dat ook bij ons de rechtse partijen er baat bij zullen krijgen. In Nederland is men, in tegenstelling tot bij ons, steeds openlijk blijven debatteren, met álle partijen en zonder het achterlijke cordon sanitair, dat hier nog steeds bestaat.
Tenslotte nog dit: persoonlijk ben ook ik van mening dat we onze soldaten weg moeten halen uit Afghanistan en andere soortgelijke landen. Het is toch te gek, dat onze jongens daar hun leven moeten riskeren, terwijl een deel van de Afghanen het eigen land ontvlucht, naar Europa komt en wij ze hier moeten  onderhouden. Laat ze hun eigen problemen maar eens zelf oplossen.

10:28 Gepost door vaalguy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: balkenende, geert wilders, wouter bos |  Facebook |

20-02-10

Se vis pacem, para bellum*

De drie musketiers zijn terug. Ze heten nu Verhofstadt, Michel Sr, Claes en Dehaene. De mannen van Paars Plus. Net zoals bij Alexandre Dumas zijn ze met zijn vieren. Ze strijden nu voor het verwijderen van alle kernbommen uit Europa. De wereld moet kernbommenvrij worden. Obama heeft het gezegd.
Jammer voor hen en voor heel wat van die brave zielen die in de utopie geloven, heeft Obama al zoveel gezegd, maar nog niets verwezenlijkt. Niet in eigen land, niet erbuiten.
Alle kernbommen weg uit Europa is zo een van die utopische wensen. De Europese gevestigde kernmachten: Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland zullen het zeker niet doen. Zij zijn Julius Caesar's uitspraak niet vergeten: *"Als je vrede wil, bereid je dan voor op de oorlog". Buiten de drie vernoemde landen zijn er nog China en de States die over kernwapens beschikken, maar ook landen zoals Pakistan en India én meer dan waarschijnlijk ook Noord-Korea en Israel. Dat laatste land geeft het officieel niet toe, maar zal niet aarzelen zo'n bommen te gebruiken, mocht Iran er ooit ook bezitten en/of gebruiken. En dan zal het spel op de wagen zitten, niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook bij ons.
Ook in de jaren tachtig van de voorbije eeuw kwam vooral links op straat om het stationeren van kernwapens in Europa aan te klagen. De dreiging met die wapens heeft er wel mede voor gezorgd, dat er een einde kwam aan de koude oorlog. Sinds 1945 leeft Europa in vrede (als we de Balkan even mogen vergeten) en zijn er ook geen kernwapens meer ingezet. Er blijft ons nu de keuze: een (kern)stok achter de deur houden en die vrede bestendigen of het risico lopen straks afgedreigd te zullen worden door landen die wél kernbommen behouden en die het met onze pacificatienormen niet zo nauw zullen nemen.

10:05 Gepost door vaalguy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iran, obama, kernbommen in europa |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende