31-05-09

De zaak Belliraj

Als alles normaal, verloopt krijgt Abdelkader Belliraj deze week het verdict te horen op zijn proces in Marokko. Hij wordt daar, samen met enkele kompanen, beschuldigd van gewapende samenzwering tegen de staat en zal er meer dan waarschijnlijk nooit meer uit de gevangenis komen.
Belliraj werd hier plots berucht, toen hij tijdens zijn eerste overhoringen in Marokko zes (6!) moorden bekende die hij, samen met anderen, in België begaan had einde van de jaren tachtig. Daarna trok hij zijn bekentenissen in, omdat hij daarvoor gemarteld zou zijn, maar niemand gelooft dat hij er niet mee tussenzat. Daarvoor had hij té veel details van de hier onopgeloste moorden opgebiecht.
Al even opzienbarend als de bekentenis van de moorden in België, was zijn verklaring, dat hij in ons land als informant gewerkt had voor de Belgische staatsveiligheid! Normaal zou je dan denken dat België op e.o.a. wijze op dat proces in Marokko aanwezig zou zijn. Niets daarvan. De enige Belgische die er wél was, was de advocate van een der slachtoffers,  de dokter Joseph Wybran, voorzitter van het coördinatiecomité van joodse organisaties. Deze advocate kreeg vanuit België niet de minste medewerking en mocht zelfs de andere vijf moorddossiers niet eens inzien (ze kreeg daarna een kopie via een Marokkaanse advocaat!). Men krijgt dan ook het wrange gevoel, dat hier meer aan de hand is. Hoe is bv die Belliraj Belg kunnen worden? Was dat misschien als tegenprestatie voor zijn functie als informant? Was het misschien omdat de moslim terroristengroep, waartoe Beliraj behoorde, België beloofd had in ons land verder niets te ondernemen? Als men weet, dat er nog steeds een politiecel aan het werk (nou,  ja) is i.v.m. de Bende van Nijvel,  waarover men nog steeds geen enkele aanwijzing heeft, maar dat niets ondernomen wordt in een zaak waarbij ze iemand te pakken hebben, roept dat natuurlijk heel wat vragen op. En er is nog meer.
Belliraj pleegde die moorden hier niet alleen. Meer zelfs, in enkele ervan was hij niet eens de killer, alleen maar de man die het allemaal organiseerde. Zijn mededaders zijn door de Belgische politie opgepakt, ondervraagd en daarna weer vrij gelaten, zgz wegens gebrek aan bewijzen (waar hebben we dat nog gehoord?). De man die Dr Wybran doodschoot, zou nu nog in Limburg wonen en wordt helemaal niet meer lastig gevallen. Nota bene: we praten hier niet meer over handtasdiefjes of auto-inbrekers, maar over moordenaars!
Tenslotte nog dit: de medeplichtigen luisteren naar de namen Hasan E., Labis A. en Ahmad M. De auto-inbreker, met de elf veroordelingen, die zopas in Antwerpen geen straf kreeg, heet Saïd L. en de handtasdieven zullen ook wel van die exotische namen dragen. Ze worden immers alleen vermeld als "jongeren". Om maar te zeggen wat voor geluk we hebben met zo'n multiculturele verrijking. Een onderzoek van de K.U.Leuven kwam recentelijk nog tot het besluit dat de aanwezigheid van allochtonen in dit land niét zorgt voor een stijging van de problemen en voor een daling van het vertrouwen vanwege de autochtone bevolking. Misschien leven ze daar in Leuven op een andere planeet. Of hebben ze daar ook een relatie met de Belgische Staatsveiligheid...

30-05-09

De minister werkt eraan

Voor de verandering is onze onovertroffen justitie weer eens in de kijker gekomen. Deze keer door een vonnis van een rechter in Antwerpen, die aan een dief, een veelpleger met reeds elf overtredingen op zijn kerfstok, geen straf gaf omdat hij dezelfde man twee maanden daarvoor al eens veroordeeld had tot 18 maanden cel, waarvan de kerel niet eens één dag had gezeten. Heel het justitieapparaat nu in rep en roer, met op kop minister De Clerck, die zegt dat dit niet meer kan. "Iedereen weet het, zegt de brave man, ik werk eraan".
Wat Declerck met dat laatste bedoelt is mij onduidelijk. Misschien doelt hij op het soort pre-akkoord met Nederland, waardoor er, vanaf 2010, een vijfhonderdtal Belgische gedetineerden in de Nederlandse gevangenis van Tilburg zullen kunnen worden ondergebracht. Dit laatste is echter helemaal niet zeker:
- Dat akkoord moet eerst nog bekrachtigd worden door onze zeven (7!) parlementen, waarbij het helemaal niet zeker is dat de partij van Onkelinx het gaat goedkeuren.
- Ook als het wordt goedgekeurd, dan zal het er slechts voor zorgen dat circa de helft van het huidige teveel aan gedetineerden er plaats zal krijgen.
Dit plan heeft dus helemaal geen invloed op de verdere gang van zaken bij justitie.
---
Van de laatste vier justitieministers is er maar één die wat wezenlijk vernieuwd heeft en dat is Onkelinx. Jammer genoeg zijn haar verwezenlijkingen allemaal negatief en in het voordeel van de misdadigers (niet voor niets noemde het Vlaams Belang haar de "patrones van de Belgische criminelen"). Een overzicht: van wat onder Onkelinx veranderde:
- De wet Lejeune, die veroordeelde criminelen al na één derde van hun straf vrijlaat, werd nog versoepeld. Het is nu zelfs een  "recht" geworden.
- Wie een straf krijgt van minder dan zes maanden, hoeft die niet uit te zitten.
- Wie een straf krijgt van minder dan drie jaar hoeft die evenmin uit te zitten, maar zou wel een enkelband krijgen. "Zou", want er zijn niet genoeg enkelbanden, zodat men op een wachtlijst komt te staan, waardoor de kans bestaat dat het nog minstens een jaar duurt alvorens men die enkelband krijgt. Daarna is het nog zeer de vraag, of men die mensen wel degelijk controleert. Dat zou 24 uur per dag moeten gebeuren en er is nog altijd een tekort aan surveillanten.
-  Het recht op gratis rechtshulp (pro deo) werd uitgebreid naar asielaanvragers en vreemdelingen voor hun verblijfssituatie. Als gevolg daarvan gaat circa een kwart van het budget naar die twee groepen. Dat totale budget bedraagt 52 miljoen euro (om nog maar eens te vergelijken met Nederland: dat bedraagt daar liefst 400 miljoen!) en is de laatste tien jaar niet meer aangepast. Het gevolg daarvan is dat de advocaten, die pro deo moéten werken, dat nog doen voor een habbekrats, waar ze er feitelijk aan toegeven (het weinig geld dat ze krijgen, ontvangen ze pas twee jaar later!).
Kortom, de Belgische justitie blijft een krabbenmand, een continue reden tot ergernis. Het zere punt blijft, dat wie uitkijkt, zo goed als ongestraft misdaden kan blijven plegen. Of er dan geen oplossingen zijn? Natuurlijk zijn er die, maar niemand durft eraan beginnen. Wat dacht ge bv van wat men in de States doet: wie er driemaal voor eenzelfde delict gestraft wordt, krijgt daar levenslang en komt daar niet meer vrij (de Amerikanen kennen geen wet Lejeune of iets dergelijks). Zie je ze dat hier al doen?

  

29-05-09

De tering naar de nering

We kunnen wel eens medelijdend doen over Herman Van Rompuy en zijn regering, feit is dat de man er zelf weinig aan kan doen. Hij heeft niet eens voor deze job gesolliciteerd. Integendeel: men heeft hem gesmeekt eerste-minister te worden van dit hoe langer hoe meer onbestuurbare land. Zijn regering brengt er helemaal niets van terecht, iets wat hij toegeeft, en na 7 juni zal dat er waarschijnlijk niet op verbeteren. De belangrijkste reden, waarom deze regering in stand moest gehouden worden, was de heilige schrik bij CD&V om als partij een serieuze nederlaag te zullen lijden in eventuele federale verkiezingen..
Van Rompuy zelf blijft er stoïcijns kalm bij en raakt hier en daar zelfs nog zijn mening kwijt. Zo vertelde hij vorige week in een interview, dat de Vlaamse partijen  mogen beloven wat ze willen, of er veel van in huis zal komen zal andere koek zijn. Evenals de federale regering, zal de volgende Vlaamse regering immers niet meer zoveel fiscale inkomsten hebben. Heel wat van de beloftes die de partijen nu doen, zullen dan ook niet kunnen worden waargemaakt. Men zal de tering naar de nering moeten zetten. En daarin heeft Van Rompuy gelijk.
Geen enkele partij heeft zelf laten uitrekenen, of de beloofde veranderingen financieel haalbaar zijn. Dit in tegenstelling tot bv (weer) Nederland, waar zoiets wél gebeurt. Dit zal als gevolg hebben, dat heel wat beloftes (weer) niet zullen worden nageleefd met het gratuite excuus, dat er geen geld zal zijn, iets wat we nu al weten. Volksbedrog, dus.
Misschien kan de nieuwe Vlaamse regering wel al iets besparen, nl op haar kabinetten. Een zoveelste commissie heeft uitgerekend, dat acht adviseurs en tien medewerkers per minister meer dan voldoende zijn. Zelfs als de minister-president en zijn vices er enkele meer zouden krijgen, zou dat een besparing geven van zo'n 280 duurbetaalde jobs. Als men ook weet, dat er op dit ogenblik elke week zo'n zestig werkgroepvergaderingen zijn binnen de Vlaamse regering, dan kan ook daar serieus het mes worden in gezet. Dat kan eenvoudig door de ministers zelf meer te doen werken, m.a.w. ook meer verantwoordelijkheid te nemen.
Erg, he?

10:44 Gepost door vaalguy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van rompuy, vlaamse kabinetten |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende