31-08-09

Het IJzerbedevaartje

Op de IJzerbedevaart van gisteren waren er nog amper 1500 deelnemers. Als men weet, dat deze zaak mede door de Vlaamse overheid en enkele partijen wordt gesteund en die daarvoor een aantal deelnemers leveren, is dat het absolute dieptepunt in de geschiedenis van de Vlaamse bedevaarten.
"Nooit meer oorlog" mag dan al een mooie slagzin zijn, het is geen exclusiviteit (meer) van de Vlaamse beweging. Men kan het vergelijken met de groene ecologie; dat is ook geen dada meer van alleen de groene partijen. De nieuwe slogan voor de bedevaart van dit jaar "Vlaanderen is er voor iedereen" is trouwens ook op zijn minst onvolledig. Het had moeten zijn: "Vlaanderen is er voor iedereen, die zich hier aanpast en integreert."
De IJzerbedevaart is tijdens Paars met politieke steun overgenomen door de linkervleugel van de toenmalige Volksunie. De overblijfselen daarvan hebben het daar nog altijd voor het zeggen en het resultaat is ernaar. Zoals die partij is weggestemd, zo hebben ook de bedevaarders gedaan. De echte Vlaamsnationalisten gaan niet meer naar de bedevaart, maar naar de wake. Daar waren er meer dan vijfduizend.
Als de IJzerbedevaart een beetje van zijn oude glorie wil terugvinden, dan zal het weer één hoogdag moeten worden,  met de 1500 op de bedevaart, de 5000 van de wake en de waarschijnlijk nog enkele duizenden die nu helemaal niet meer gaan o.w.v. de verdeeldheid.
Tegelijk met het mislukken van het project van belgicistische IJzerbedevaart, is dit ook het debacle van de inmenging van de officiële politiek. Bij de laatste verkiezingen heeft men duidelijk een verschuiving gezien naar rechts en Vlaams, en de uitslag van de twee bedevaarten bevestigt dat nog maar eens.
Aan Peeters (aanwezig), Bourgeois en vooral De Wever (beiden afwezig) om nu daaruit hun conclusies te trekken.

30-08-09

Exit de federale verkiezingen?

Voor de (meestal belgicistische) klagers die vinden dat we hier veel te veel verkiezingen hebben en enkele ervan zouden willen laten samenvallen), is er tegenwoordig een voorstel van Vlaamse kant om daar iets aan te doen. Zoals waarschijnlijk vandaag op de IJzerbedevaart (of wat daarvoor moet doorgaan) zal gesteld worden, zou het wenselijk zijn de federale verkiezingen af te schaffen. Terecht wordt gesteld, dat in alle drie de gewesten de kiezers alleen kunnen stemmen voor de eigen partijen en niet voor partijen die in de andere kiesomschrijvingen voorkomen. Als gevolg daarvan krijgen Vlamingen een federale regering, waarin mensen zitten waarvoor zij niet gestemd hebben en waarmee zij het dikwijls niet eens zijn (denk maar aan Onkelinx en Milquet, om het bij het vrouwelijk schoon te houden) en die zij dan ook niet eenzijdig kunnen weren. Dat geldt trouwens ook voor de francofonen (Turtelboom), al moeten die sinds de regering Leterme en nu ook bij Van Rompuy niet klagen. De huidige federale regering telt 12 Franstaligen en slechts 9 Vlamingen, terwijl die laatsten tot 60% van de Belgische bevolking uitmaken. Erg democratisch is dat allemaal niet en zelfs tegen de geest van de grondwet die een 50/50 regel vraagt.
De echte Belgen zouden het natuurlijk liever andersom zien en de regionale verkiezingen afschaffen of tenminste een nationale kieskring instellen. In de huidige politieke evolutie is dit echter niet meer houdbaar. België zal (minstens) confederaal zijn of zal niet (meer) zijn.
Het zal allemaal zo'n vaart niet lopen omdat - zoals ik al stelde in mijn blog van 25 dezer ("De Crols theorie) - alle echte veranderingen zullen moeten gebeuren met een tweederde meerderheid en dat zie ik zo maar niet gebeuren. Toch is het hoopgevend dat er dit jaar op de IJzerbedevaarten dingen verteld worden die naast de klassieke eisen de mensen ertoe aanzetten eens mee te denken.

29-08-09

De politie, uw vriend?

"Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel" is een oud adagium dat nog steeds van kracht is, ook voor wat de slechte kant van de zaken betreft. Als "ze" dus in Parijs auto's in brand steken en eigendommen vernielen, dan moet dat in Brussel ook kunnen. "Ze" zijn dan de groep die in onze media wordt geduid als "jongeren", maar waarvan iedereen weet dat ze, op enkele uitzonderingen na, bijna uitsluitend bestaan uit kereltjes van Maghrebijnse afkomst.
Er is wel een groot verschil met de politionele aanpak van de rellen. In Parijs kan de plaatselijke politie de zaak ook niet aan, maar wordt de gendarmerie ingeschakeld. In Frankrijk heeft men dus een plan B. Hier kan dat niet meer, want het keurkorps, dat onze rijkswacht was, is ontmanteld. De politie die er nu is zijn bange beunhazen, die bepaalde wijken van Sint Jans Molenbeek en Anderlecht niet eens meer durven betreden, laat staan controleren.
Doet onze politie dan niets? Toch wel: ze schrijft verkeersboetes uit. Vorig jaar liefst 540.947! Weerloze automobilisten jennen is ook een stuk gemakkelijker dan echte criminelen aanpakken. En dat is dan de overheidsdienst die de burger zou moeten beschermen. Ik wil niet alle politieagenten over één kam scheren, maar achter een hoekje gaan staan (soms met twee dienstwagens tegelijk) om zoveel mogelijk mensen de bon op te zetten, zoals hier wel degelijk gebeurt, is een laffe daad.
De politie, uw vriend? Vergeet het maar...

10:34 Gepost door vaalguy in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: jongeren, brussel, politie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende