31-10-09

Wie van de drie?

De Open VLD heeft nu dus drie kandidaten voor de job van partijvoorzitter en doet er alles aan om van die verkiezing een soort mediashow te maken. Nu de partij de volgende vijf jaar waarschijnlijk niet meer mee zal spelen in de Vlaamse regering, wordt alles op een herpakking op federaal niveau gezet.
In een interview van de drie kanshebbers worden in de krant van vandaag heel wat heikele punten naar voor gezet, waarbij het raden blijft wat er van zal geworden als hij of zij het straks voor het zeggen zal hebben (in de partij, voorlopig niet verder). Opvallend daarbij is dat de kandidaten het niet erg met Vlaanderen schijnen te hebben. Gwendolyn Rutten zegt zelfs dat ze de "V" van VLD niet nodig heeft om zich Vlaams te voelen. Van een zoon van superbelgicist Decroo moet Vlaanderen niet veel verwachten en Marino Keulen heeft, als voormalig Vlaams minister, al laten zien dat hij de heikele thema's (zoals dat van de opstandige burgemeesters in de faciliteitengemeenten) niet durfde aanpakken.
Al dan niet open VLD heeft nooit uitgeblonken door Vlaamsgezindheid, maar integendeel dapper meegewerkt met de belgicisten. Denk maar aan het stemrecht voor vreemdelingen en de snel-Belg-wet. Mede daardoor kwam het, dat de partij drie (of was het vier?) keer op een rij een ferme verkiezingsnederlaag heeft moeten slikken. Ondanks dat, schijnt men nog steeds niet te beseffen waar het Vlaamse schoentje knelt. Willen ze nóg eens klop krijgen, misschien?
Als er één zaak positief is aan de verkiezing van de nieuwe Open VLD-voorzitter/voorzitster, dan is het dat er drie kandidaten zijn. Op die manier breien ze geen vervolg aan de beschamende show van Groen! dat slechts één partijlid (en dan nog uit de tweede rij) vond, die kandidaat wou zijn. Of aan de wijze, waarop Gennez bij de socio's aan de macht (sic) kwam: na aanduiding door de vorige voorzitter die pas een electorale rammeling had gekregen.
Enfin, zoals het er nu uitziet, zal Vlaanderen ook in de toekomst niet teveel kunnen rekenen op de erfgenamen van de Pest Voor Vlaanderen. Evenmin trouwens als op het CD&V van Marijanus Thyssen.

10:29 Gepost door vaalguy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sp a, groen, open vld voorzitter |  Facebook |

30-10-09

Het land der flopregio's

Nog niet zolang geleden vond de Franse kwaliteitskrant Le Monde dat de curator van het Belgische faillissement één van de kandidaten was om Europees President te worden. Waarom Van Rompuy daarbij hoorde, werd niet verteld (dat hoeven  kwaliteitskranten blijkbaar niet te doen). Ondertussen heb ik zelf ontdekt waarom: niemand van de Europese regeringsleiders maakt betere haiku's als de broer van ex-flamingant Eric. Luister maar:
"Drie golven
rollen samen de haven binnen
het trio is thuis"
Noteer, dat dit tweemaal na elkaar moet gezegd worden. Dat komt waarschijnlijk omdat vele Japanners (haiku komt uit Japan) al tot de derde leeftijd behoren en dus niet zo goed meer horen.
Die drie golven slaan op de drie landen die elkaar zullen opvolgen in het voorzitterschap van de E.U. vanaf 01.01.2010.
Dat thuiskomen heeft trouwens ook niet te maken met e.o.a. bereikt resultaat: ze moeten er alle drie nog aan beginnen.
Alle gekheid op een stokje: grijze muis Van Rompuy zou zich beter eens meer zorgen maken over de golven binnen het koninkrijk België (eventueel met een haiku er bovenop). Uit een studie van het steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) blijkt nl dat Vlaanderen er op achteruit gaat in verhouding tot de meeste regio's binnen Europa. Vergeet de topregio. Dat is voor streken uit Scandinavië, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië. Zelfs in het tweede peloton komen we niet (meer) voor. Daar vindt men vooral Britse en Duitse regio's plus enkele grootsteden (die wij niet hebben). Vlaanderen zit nu in de middenmoot, dat is net onder de limiet van Lissabon, VIA en andere soortgelijke initiatieven ten spijt.
Als het een troost mag zijn: Brussel en Wallonië rijden nog net vóór de bezemwagen. Dat is in het peloton van de arme regio's uit Zuid-Spanje en Zuid-Italië. We moeten ons daar niet te veel over vergenoegen. Mede door dat armlastige Wallonië moet Vlaanderen nog steeds elk jaar 12 miljard euro afgeven, die het anders zou kunnen gebruiken om inderdaad een topregio te worden. Onze 50-plussers aan het werk houden zal weinig helpen als daar in het zuiden van het land niets tegenover staat.
Vorige week was er nog het bericht, dat de burgemeester van de Henegouwse gemeente Châtelet (niet toevallig een PS-er en niet toevallig in de regio Charleroi) de controle op de werklozen aldaar heeft stopgezet, "omdat er toch geen werk is". Met een dergelijke mentaliteit kunnen de broertjes Dardenne nog veel sociaal bewogen films maken door gewoon maar naar buiten te stappen en de eigen buurt te filmen!

10:36 Gepost door vaalguy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van rompuy, haiku s, wse |  Facebook |

29-10-09

De voorzittersclub

Naar aanleiding van het Vlaamse decreet, waarbij Vlaanderen zelf de inspectie gaat doen van de Franstalige scholen die het ook zelf subsidieert, zit het er bovenarms op. De francofonen schreeuwen moord en brand en de partijvoorzitters van alle Franstalige partijen (met uitzondering van het FN, maar die stelt driemaal niets voor in Wallonië) zijn nog eens bijeengekomen om een gemeenschappelijk strategie ter zake te bespreken. Ze gaan samen een klacht neerleggen bij het Grondwettelijk Hof, klacht die gedoemd is om afgewezen te worden. Om te beginnen gaat het om een materie op Vlaams grondgebied, worden de scholen door Vlaanderen financieel onderhouden (volgens vroegere Belgische akkoorden, waar de francofonen het er toen mee eens waren) én is het uitgerekend het Waalse gewest dat zich niet aan diezelfde Belgische wetten houdt door het enige Vlaamse schooltje op haar grondgebied niét te subisidiëren, alhoewel ook dat was afgesproken. Wat helemaal de deur zal dicht doen, is het feit dat de francofonen wél toelaten dat hun Franstalige basisscholen in de Oostkantons gecontroleerd worden door de Duitstaligen, maar dat het in Vlaanderen niet zou mogen. Van een hemeltergende discriminatie gesproken!
Dit alles gezegd zijnde, moet me wel van de lever, dat ik mijn petje afneem voor het feit dat de francofone partijen, ondanks al hun interne disputen en tegenstellingen, toch bereid zijn hun voorzitters te laten samenkomen als er een gemeenschappelijk standpunt dient verdedigd te worden. Zie je dat in Vlaanderen al gebeuren? Op dat gebied kunnen we van onze communautaire tegenstrevers nog heel wat leren.
Vlaanderen heeft natuurlijk meer partijen en die zijn ingedeeld in B(elgische) partijen (CD&V, SP.a, Open VLD en Groen) en V(laamse) partijen (VB, N-VA, LDD en SLP). Daartussen gaapt de afgrond. Vooral van CD&V, de partij die twee regeringen leidt, valt niet veel goeds te verwachten. De partij van "Marijanus" Thyssen zou zelfs vragende partij geweest zijn in het beschamende vierde belangenconflict, ingeroepen door die groep van drie man en een paardenkop die zich daar op 150 km van de Rand bevindt en dan nog Duits spreekt...
En nu we toch over hypocrieten bezig zijn: het wordt hoog tijd dat Geert Bourgeois, Vlaams minister voor binnenlands bestuur, toerisme en de Vlaamse Rand zich wat minder druk zou maken over allerlei nevenverschijnselen en eens een duidelijk actie zou ondernemen tegen de nog altijd niet benoemde opstandige burgemeesters uit de Rand. Evenmin als doetje Marino Keulen vóór hem, blijkt hij - als Vlaams-nationalist, nota bene - het niet aan te durven die onruststokers af te zetten. Op die manier geeft hij een verkeerd teken aan zowel Vlaanderen als aan de francofonie. Na het geslaagde initiatief van zijn partijgenoot Van Dijck, die het amendement voor het Franstalige scholendecreet nam, is het meer dan Bourgois' beurt om ook eindelijk eens zijn steentje bij te dragen voor de ontvoogding van Vlaanderen waarvoor zijn partij zegt te zullen gaan.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende