15-12-09

Het Milquettaplan (2)

Van de verwachte clash tussen Milquet en de Vlaamse deelregering en/of tussen het federale en regionale CD&V niveau is dus niets in huis gekomen. Beide partijen zouden wijn in hun water hebben gedaan en zijn (voorlopig?) tot een akkoord gekomen. Een maat voor niets en wel om volgende redenen:
- De brave Vlaamse technocraten Peeters en Muyters waren geen partij voor de gehaaide federale politiekers Milquet en Leterme, die nu voor België speelt. Voor de zoveelste keer hebben zij zich laten rollen.
- Het resultaat is nog maar eens een compromis à la belge dat met haken en ogen aan elkaar hangt, met de nodige uitzonderingen, voorwaarden en grendels, waaruit nooit iets serieus zal voortkomen.
- Alleen al het feit dat er na zes maanden een revaluatie komt, zegt al genoeg dat men er - zeker van Vlaamse zijde - niet in gelooft. Waarom dan zo'n akkoord sluiten? De kans is trouwens groot dat er binnen zes maanden over deze materie zelfs niet meer zal gepraat worden Dan zullen we bezig zijn met B-H/V en het Belgische voorzitterschap van de E.U.
- De werkgelegenheid blijft een federale materie terwijl iedereen weet dat er te grote verschillen zijn tussen Vlaanderen en de andere regio's om op dit vlak met eenzelfde soort wetten te worden geconfronteerd.
- Buiten het nu behandelde thema dreigt de Vlaamse deelregering nog met een drietal andere belangenconflicten, allemaal omdat Milquet erover nieuwe wetten wil maken.
- Het nu bereikte compromis kost de federale regering 13 miljoen euro extra, geld waarmee Milquet de sociale zekerheidskas plundert. De regering zelf heeft nl geen geld meer over, alleen nog miljarden euro schulden.
Als de Vlaamse regering, die toch zelf gesteld had de Maddens doctrine te zullen naleven, zich niet meer weert dan wat ze nu gedaan heeft, dan staat Vlaanderen er, in het vooruitzicht van een beslissing over B-H/V, bijzonder slecht voor.
Het "Milquettaplan" is banenplan nr zoveel. In totaal zijn er in dit land al meer dan 50 banenplannen, die dikwijls elkaar kruisen en zelfs tegenspreken. Als "Q" zich daar eens mee bezig hield?

16:14 Gepost door vaalguy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leterme, peeters, milquet |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.