05-01-10

De lege generatiepactdoos

Bovenstaande titel heb ik al eens gebruikt en wel op 12 februari 2006. Toen bleek nl reeds dat er van het hele opzet niet veel in huis zou komen . Het wordt nu nog eens bevestigd.
Toen de regering Verhofstadt II ermee uitpakte, nu bijna vier jaar geleden, was het de bedoeling meer ouderen aan het werk te houden, op die manier de lasten voor de vergrijzing mee op te vangen én er tegelijkertijd voor zorgen dat de volgende generaties (vandaar de naam "generatiepact") niet zouden worden opgezadeld met een dubbel handicap: steeds meer moeten afdragen aan een steeds groter worden groep senioren én later zelf langer moeten werken en/of minder pensioen krijgen.
Het generatiepact van Verhofstadt werd door de vakbonden zodanig uitgehold, dat er feitelijk niets van de goede intenties overbleef. Reeds begin 2006 wist men dat, maar toen draaide de economie nog op volle toeren en dacht paars dat de bomen wel tot in de hemel zouden blijven groeien. Vandaag zitten we opgescheept met bijna 120.000 bruggepensioneerden, waarvan er slecht een miniem aantal (minder dan 2%) in aanmerking komt voor de zgz "reactivatie". Men is vandaag de dag zelfs al blij dat de stijging van het aantal bruggepensioneerden "minder sterk" oploopt. Feitelijk heeft dat niets te maken met het probleem op zich, maar wel door het feit dat heel wat van de 50-plussers, die officieel nog aan het werk zijn, in de technische werkloosheid zitten of in e.o.a. nepcircuit dat door de staat rechtstreeks of onrechtstreeks gefinancierd wordt.
De strengere regels voor brugpensioen, die vanaf dit jaar in voege treden, zijn maar voor te lachen. De zgz uiterste leeftijdsgrens is opgetrokken van 58 naar 60 jaar, maar dit geldt niet voor bedrijfsherstructureringen, waarbij men nog steeds mensen van net boven de vijftig kan kwijtgeraken. Als dit bizarre land straks nog wil meetellen op de Europese arbeidsmarkt, dan moet het minstens zien het Europees gemiddelde te halen en niet aan de staart te hangen zoals nu het geval is. Er zou dus een nieuw en degelijk generatiepact moeten komen, maar dat zal wel niet meer voor deze federale regering zijn, die zelfs nog niet over de "borrelnootjes" geraakt is...

De commentaren zijn gesloten.