26-01-10

Corrupt Wallonië

Vergeet Van Cau en Daerden, om er maar enkele te noemen. Er is Wallonië heel wat meer aan de gang. Zelfs nogal wat Waalse overheden frauderen er op los. Dat blijkt uit een (interne) nota van de RSZPPO, de sociale zekerheidskas van de gemeenten. Het gaat om regelrechte fraudes bij steden, gemeenten, OCMW's, intercommunales, openbare ziekenhuizen en rusthuizen. Heel wat van deze Waalse overheidsinstanties blijken de eindejaarspremies aan hun medewerkers al jaren te hebben betaald in maaltijdcheques. Op die manier worden de sociale lasten en belastingen aan de staat omzeild, iets wat uitdrukkelijk door de wet verboden is. Bij de steden horen ook (nog maar eens) Charleroi én Bergen, deze laatste de stad van burgemeester Di Rupo himself. Daarover ondervraagd, wist de man met het strikje te vertellen dat het RSZPPO daarover nooit iets had laten weten en dat ze dat gedaan hadden in samenspraak met de vakbonden. Alsof men zou mogen frauderen als er geen klachten over komen en alsof de vakbonden het land besturen en niet de regering, waar Di Rupo's eigen partij de lakens uitdeelt!
Voor Bergen is er trouwens nóg meer aan de hand: Voor 2005 bv had de stad voor 14.004 euro maaltijdcheques aangegeven, terwijl de eigen boekhouding een bedrag van liefst 720.208 euro vermeldt. Pure schriftvervalsing...
Nota bene: de bedrieglijke situatie in Charleroi is al begonnen in 1990 (loopt dus al 20 jaar!) en die in Bergen in 1994. Op andere plaatsen, zoals bv in Andenne is men begonnen de zaak te regulariseren, maar niet in de stad van Di Rupo. De hele zaak is trouwens, zoals al vermeld, aan het licht gekomen via een interne nota bij dat RSZPPO, maar werd feitelijk ontmaskerd door de fiscus. De vraag is nu, hoe die fiscus er verder op zal reageren.
Tenslotte nog dit: ook in Vlaanderen worden de overheidsinstanties gecontroleerd op bovenstaande toestanden. Tot nu toe heeft men daar echter geen enkele gemeente in gebreke gevonden. Dat komt, omdat de Vlaamse steden en gemeenten een CAO hebben afgesloten over de toekenning van de maaltijdcheques. Waarbij dus, nog maar eens, kan verwezen worden naar de Belgische ziekte: de Vlamingen betalen netjes hun belastingen, de Walen frauderen. Alleen als er te trekken valt, zoals bv bij het innen van de geldboetes via de Vlaamse flitspalen, staan de Waaltjes op de eerste rij (terwijl hun eigen flitspalen nog steeds niet werken!).
En dan maar janken over solidariteit!

De commentaren zijn gesloten.