10-02-10

De overbodige gouverneur

Brussel blijft in het nieuws. Terwijl er nog steeds druk gepalaverd wordt tussen allerlei overheden, zonder dat daar iets concreets beslist wordt (het bewijs daarvoor is dat de politievakbond bij zijn stakingsaanzegging blijft), is men er achter gekomen dat een van de zgz topfuncties van het Brusselse stadsgewest al een jaar vacant is, nl die van gouverneur. Het Brussels gewest blijkt nl ook zo'n functie te hebben, alhoewel het geen provincie is. De laatste gouverneur, eigenlijk een gouverneuse, heette Véronique Paulus de Châtelet. Ondanks het feit dat haar naam iets adellijks lijkt voor te stellen, behoorde de dame tot de PS. Ze is begin 2009 met pensioen gegaan en nog steeds niet vervangen. Haar taken, die sinds de laatste staatshervorming al niet veel meer voorstelden, werden overgenomen door de dienstdoende vice-gouverneur (die hebben ze daar ook al!), Hugo Nijs. Het is een raadsel, waarom niemand die job van gouverneur daar wil hebben. Misschien komt dat doordat er in het Brusselse gewest al meer dan duizend verkozenen zijn, die al een andere politieke job hebben, die ze waarschijnlijk niet willen ruilen voor iets dat door sommigen als een pispaalfunctie wordt beschouwd.
De politiek wil nu die gouverneursplaats afschaffen. Moet kunnen, zou men denken, maar in een ingewikkeld landje als het onze, met al zijn gevoeligheden, zijn regeltjes, zijn grendels en zijn evenwichten, is niets simpel. Als men nl die job afschaft, dan zouden de gouverneursbevoegdheden moeten worden overgedragen aan Brussels minister-president Charles Picqué. Dat blijkt niet te kunnen, omdat de bevoegdheden van die man bij wet zijn vastgelegd en gelijk moeten blijven aan die van zijn Vlaamse en Waalse collega's. Daarenboven kan men niet om de vice-gouverneur heen, die o.m. bevoegd is voor de taalwetgeving, een functie die de Vlaamse partijen niet willen afgeschaft zien.
Kortom, om deze zaak op te lossen is er - nog maar eens - een staatshervorming nodig, iets waarvoor de francofonen, zoals we weten, huiverig zijn. Wat men in dit land ook ten gunste wil veranderen, steeds komt men daarop echter terug.
Als ik een tip mag geven (maar wie ben ik?), zou men best álle gouverneurs én hun hofhouding afdanken, samen met hun provincieraden en al wat er bij hoort. Dat zou pas een oplossing zijn, waarmee niet alleen het probleem in Brussel, maar ook de geldverkwisting in het hele land zou gediend zijn. Alle discussies die er op dit ogenblik gevoerd worden, zowel met en over politie en justitie als met vakbonden en werkgevers, lopen vast op het probleem dat de federale regering geen geld meer over heeft. Begin dan a.u.b. eerste eens serieus te besparen, zodat er ergens geld vrij komt. We moeten ons daar echter geen begoochelingen over maken. Dit kan niet zonder staatshervorming en die komt er nooit vóór de volgende verkiezingen van 2011. Het alternatief is dan ook alleen maar dat er wordt voortgemodderd. 

De commentaren zijn gesloten.