19-02-10

De woelige vakantieweek

Dit had een rustige krokusvakantieweek moeten worden, ook in de politiek. Waarom zouden Kris en Co anders op "duurzame" snoepreis zijn gegaan? Het is helemaal anders uitgedraaid. Niet alleen wegens de kritiek op de onnodige reis naar Californië, maar ook om een aantal andere gebeurtenissen:
- Er was de domme uitval van het blauw konijn op Sarkozy, die meer dan door iets anders was ingegeven door de benoeming van Haiku Herman, die er mede door Sarkozy was doorgeduwd, terwijl hij - Verhofstadt dus - vroeger werd weggestemd.
- In Knack verscheen er een interview met Boudewijn Bouckaert, de man achter de liberale denktank Nova Civitas en de éminence grise van Lijst Dedecker. Bouckaert vindt dat er een liberale hergroepering nodig is en stelt voor dat te doen na de volgende federale verkiezingen van 2011. Daarmee ondergraaft hij helemaal de geloofwaardigheid van Deckerkens partij, voor zover dat nog nodig was. Sinds het geval Vijnck was het immers duidelijk dat de hoofdmoot van de nieuwe partij bestaat uit poenpakkers, overlopers en onbekwamen. De gunstige peilingen bleken er allemaal naast te zitten en de kans is inderdaad groot dat LDD volgende keer de kiesdrempel niet haalt. Wie bv als echte liberaal voor LDD gestemd had, zie ik zo maar niet terug naar de oude Open VLD stal terugkeren. Hetzelfde geldt voor de velen die geloofden dat het hier om een nieuwe Vlaamsvoelende partij ging. Alleen al het feit dat Dedecker vanaf het begin zei bereid te zijn eventueel mee in een Belgische regering te stappen, toonde al aan dat hij bereid was principes te verloochenen. Een eventuele terugkeer van LDD naar VLD zal die laatste partij zeker niet Vlaamsvoelender maken.
- Zoals in 2009 Dedecker hoog scoorde in de peilingen, zo doet dat nu de N-VA van Bartje De Wever. Vraag is alleen maar, of die niet dezelfde weg op zal gaan, zeker mocht het met B-H/V de verkeerde kant uitgaan, hetgeen met een zekere J.L.Dehaene zo goed als zeker is.
- De partijvoorzitster van die Dehaene, "Marijanus" Thyssen, heeft nog maar eens haar januskop laten zien, toen ze in Le Soir vertelde dat haar partij wel degelijk een staatshervorming wil, terwijl ze pas op de nieuwjaarsrecepties nog vertelde dat het enige wat voorlopig telde de economie was. In hetzelfde Soir artikel had madame Thyssen het ook nog over het samenwerkingsfederalisme van Leterme II. Ze noemde dat, in 't Frans, "fédéralisme de collaboration". Letterlijk vertaald : "collaboratiefederalisme"! Ze zal het zo wel niet bedoeld hebben, maar zo is het inderdaad.
- Tenslotte is er nu een politiek spelletje Zwarte Pieten bezig om te zien wie de schuld zal krijgen van de vreselijke treinramp in Buizingen. Wel, de schuldige is de Belgische NMBS,  staatsbedrijf, volledig mismeesterd door de traditionele politieke partijen en de vakbonden. Als men weet dat men in Nederland al sinds einde jaren zestig een sluitend veiligheidssysteem heeft (en in Frankrijk sinds de eeuwwisseling), dan kan men daaruit alleen maar uit besluiten dat het hier om schuldig verzuim gaat. Niet van één persoon, maar van een heel systeem dat nooit fatsoenlijk gewerkt heeft en het ook nooit zal doen zolang de politiek en de vakbonden het daar voor het zeggen hebben.
Kortom, het was me wel een vakantieweekje. Men zou nog vergeten dat het carnaval is geweest.

11:11 Gepost door vaalguy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verhofstadt, kris peeters, ldd, marianne thyssen |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.