22-02-10

De roestige vadsigheid

De krokusvakantie zit erop en deze week zou de nationale en regionale politiek moeten hervat worden. Het belooft vuurwerk te worden, al moeten we er ons ook niet veel over voorstellen (tenzij misschien bij LDD). Een hele rits voorstellen en plannen, die de laatste weken gemaakt werden, riskeren immers de klassieke doofpot in te geraken.
- I.v.m. de veiligheid op de spoorlijnen, n.a.v. de ramp in Buizingen, is Vervotje al komen vertellen dat een oplossing nog niet voor morgen is. We lopen 40 jaar achter op het vergelijkbare Nederland en 10 jaar op het zes keer grotere Frankrijk en dat zal zo nog een tijdje blijven duren. Volgens Vervotje heeft de NMBS nl geen trein teveel en zou men er uit circulatie moeten halen, wat de dienstregeling overhoop zou halen. Vraag is maar wat er hier het belangrijkste is: de uurregeling of de veiligheid?
- I.v.m. de pensioenen heeft "papa" Daerden gezegd dat iedereen straks 3 jaar langer zal moeten werken, terwijl 65 jaar de maximum leeftijd voor het op pensioen gaan zou blijven. Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom bij de denktank Itinera Institute, geeft Daerden daarin gelijk. Alleen voegt hij er aan toe, dat we dan slechts verder kunnen tot 2020 en dat is niet zo ver meer af. Voor een echte oplossing zou men zeven jaar langer moeten werken ofwel de drie jaar die Daerden nu stelt, maar dan met een veertigurenweek. Nog afgezien van het feit of dat laatste überhaupt realiseerbaar is, blijft het de vraag of de eerste doelstelling van kameraad Porsche, die drie jaar, straks ook echt zal worden vastgelegd in e.o.a. wet...
- I.v.m. Justitie zal watje De Clerck morgen met een rits voorstellen afkomen, waarbij weinig concreets te rapen valt. Er zijn nu inderdaad 500 geïnterneerden verhuisd naar Tilburg, maar er zijn nog altijd minstens 1500 plaatsen tekort in de Belgische gevangenissen. De oude gevangenis van Tongeren is inderdaad in gebruik gesteld voor het herbergen van jeugddelinquenten, maar dat is nog altijd te weinig (gelukkig gaan er daar regelmatig lopen, zodat er toch wat ruimte komt!). Er zijn inderdaad 500 enkelbanden bijgekomen, maar de vraag is of die allemaal wel degelijk gecontroleerd worden. Als men leest dat zelfs een crimineel die een politieagent heeft doodgeschoten, na minder dan een derde van zijn straf al zo'n enkelband krijgt, dan kan men zich daarbij de grootste vragen stellen. Er is inderdaad een akkoord met Marokko om staatsburgers van dat land hun straf daar te laten uitzitten, maar in de praktijk komt daar niets van in huis, o.m. omdat die buitenlandse criminelen daar zelf toestemming zouden voor moeten geven! Kortom, ook met de "humane" aanpak van watje De Clerck blijft in dit het land de perceptie van straffeloosheid heersen.
- I.v.m. het tekort op de Belgische begroting en de staatsschuld blijft men halsstarrig vermijden te praten over welke staatshervorming ook, waarbij er ook eens over besparingen van de staatsstructuur zou gepraat worden. Het blijft een belachelijke zaak, dat ook bv Guy Quaden van de nationale bank nog maar eens verwees naar het feit dat we het beter zouden doen dan de ons omliggende landen. Dat is pure hypocrisie voor een land dat zo stilaan schulden heeft die even hoog zijn als zijn bbp.
Kortom, eerst was er de rustige vastheid, nu is er de roestige vadsigheid. Het ontwaken zou wel eens ontnuchterend kunnen zijn.

Commentaren

Is het zo erg gesteld met dit armzielige landje dat je er op 22/02/2010 mee stopt? De volgende dagen beloven nochtans heel veel plezier te brengen. Vooral als veel Vlamingen blijven denken dat NVA de redding kan brengen. Met minder dan alle stemmen van alle Vlamingen kan NVA juist niks.

Gepost door: Zomaar | 03-06-10

De commentaren zijn gesloten.